KRİMİNOLOJİ - SUÇ BİLİMİ

 

 

 

 

 

ü      Kriminoloji Nedir ?  / Erol Tutar         

 

 

ü      Kriminolojinin Tarihi  / Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer   

 

 

ü      Kriminoloji Öğrenmenin Yararları  / Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer  

 

 

ü      Kriminolojinin Yararları  / Dr. Mustafa Tören Yücel    

 

 

ü      Kriminoloji ve Ceza Hukuku:

         Hukuk Fakültelerinde Kriminoloji Öğretiminin Faydaları ve Türkiye'deki Güncel Durum  / Semih Yumak    

 

 

ü      Kriminoloji ile Kriminalistik Arasındaki Fark  / Erol Tutar  

 

 

ü      Kriminoloji İçin Disiplin Çağrısı!  / Yrd.Doç.Dr. Tuba Topçuoğlu        

 

 

ü      Kriminolojinin Başarısızlıkları  / Prof.Dr. Stanley Cohen / Çev. Yrd.Doç.Dr. Tuba Topçuoğlu        

 

 

ü      Suçta Karanlık Alan - Suçta Siyah Sayılar  / Erol Tutar        

 

 

ü      Suç Kavramının Menşei ve Gelişmesi  / Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer  

 

 

ü      Kriminolojide Suç ve Suçun Niteliği  / Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer  

 

 

ü      Suç Tasnifleri  / Erol Tutar  

 

 

ü      Suçluların Tasnifi (Tipoloji)  / Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer  

 

 

ü      Suçun Nedenleri / Prof.Dr. Timur Demirbaş  

 

 

    ü      Genel Olarak               

 

 

    ü      Biyolojik Teoriler               

 

 

    ü      Psikolojik ve Psikiyatrik Teoriler               

 

 

    ü      Sosyolojik ve Sosyo-Psikolojik Teoriler            

 

 

    ü      Suçluluğu Çok Sayıda Faktöre Bağlayan Teoriler ve Genel Değerlendirme  

 

 

ü      Suçun Nedenleri / Prof.Dr. R.Füsun Sokullu-Akıncı  

 

 

    ü      Genel Olarak                       

 

 

    ü      Biyolojik Teoriler                

 

 

    ü      Psikolojik Teoriler                 

 

 

    ü      Sosyolojik Teoriler             

 

 

    ü      Sosyo-Psikolojik Teoriler       

 

 

ü      Suçun Tahmini (Kriminalprognese)  / Prof.Dr. Timur Demirbaş  

 

 

ü      Suçun Önlenmesi (Kriminalpraevention)  / Prof.Dr. Timur Demirbaş

 

 

ü      Suçun Önlenmesinin Yolları  / Prof.Dr. Timur Demirbaş

 

 

ü      Suçların Önlenmesi  / Dr. Mustafa Tören Yücel    

 

 

ü      Cezaevlerinin Suçun Önlenmesindeki Rolü  / Prof.Dr. Timur Demirbaş  

 

 

ü      Viktimoloji (Mağdur Davranışı Öğretisi)  / Prof.Dr. Timur Demirbaş  

 

 

ü      Hızla Şehirleşen ve Sanayileşen Bir Küçük Şehir Toplumunda Suçluluk / Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer       

 

 

ü      İç Göçler, Çarpık Kentleşme ve Çocuk Suçluluğu  / Prof.Dr. İ.Hamit Hancı

 

 

ü      İç Göçlerin Çocuk Suçluluğuna Etkisi  / Prof.Dr. İ.Hamit Hancı / Ekin Ö. Aktaş / Eren Akçiçek

 

 

ü      Gecekondulaşma ve Çocuk Suçluluğu  / Prof.Dr. İ.Hamit Hancı

 

 

ü      Çocuk Suçluluğuna Ekolojik Bir Yaklaşım  / Prof.Dr. İ.Hamit Hancı / Ekin Aktaş / Eren Akçiçek / Gökhan Batuk / Hakan Coşkunol / Atilla Erol

 

 

ü      Çocuk Suçluluğunda Sosyodemografik Özellikler  / Dr. Gülcan Güleç / Yrd.Doç.Dr. Çınar Yenilmez / Doç.Dr. Yasemin Günay / Prof.Dr. Gülten Seber      

 

 

ü      Okullarda Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi  / Dr. Yasemin Karaman Kenekçi / Dr. Arfe Yücedağ Özcan  

 

 

ü      Çocuk İstismarına Yönelik Yasal Düzenlemeler  / Prof.Dr. İ.Hamit Hancı

 

 

ü      Çocuk İstismarı ve İhmalinin Psikolojik, Sosyal Etkileri  / Erol Tutar

 

 

ü      Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar  / Prof.Dr. Atalay Yörükoğlu

 

 

ü      Gençlik Suçları  / Prof.Dr. Özcan Köknel

 

 

ü      Gençlik Suçluluğu ile Savaş  / Prof.Dr. Atalay Yörükoğlu

 

 

ü      Gençlik Suçluluğunda Toplumsal Etkenler  / Prof.Dr. Atalay Yörükoğlu

 

 

ü      Gençlikte Davranış Bozuklukları ve Suçluluk  / Prof.Dr. Atalay Yörükoğlu

 

 

ü      Türkiye'de Suçlu Gençler  / Prof.Dr. Atalay Yörükoğlu

 

 

ü      Suça İtilen Çocuklar  / Prof.Dr. Atalay Yörükoğlu

 

 

ü      Suça İtilmiş Çocuklar ve Psikolojisi  / Öğr.Gör. Abdullah Sürücü,  Arş.Gör. Coşkun Arslan     

 

 

ü      Aile, Çocuk, Şiddet, Suç  / Erol Tutar

 

 

ü      Suç, Göç ve Çocuklar  / Prof.Dr. İbrahim Balcıoğlu

 

 

ü      Çocuk Suçluluğu  / Prof.Dr. Oğuz Polat    

 

 

ü      Çocuk ve Suç  / Hüseyin Peker

 

 

ü      Çocuk Saldırganlığı Nasıl Öğrenir  / Arş.Gör. Erkan Efilti   

 

 

ü      Risk Altındaki Çocukların Eğitiminde Alternatif Okullar: ABD Örneği  / Prof.Dr. İnayet Aydın        

 

 

ü      Yargılama Sonrası Suça İtilmiş Çocuklara Yönelik Bir Psikolojik Yardım Hizmeti  / Yrd.Doç.Dr. Esra Ceyhan        

 

 

ü      Bir Kişilik Özelliği Olarak Yılmazlık (Resiliency)  / Doç.Dr. Selahattin Öğülmüş 

 

 

ü      1997 ve 1998 Yıllarında İstanbul ve Los Angeles'ta Güvenlik Birimleriyle İhtilaf Haline Düşen

         Çocukların Karşılaştırılması  / Prof.Dr. Sevil Atasoy / Dr. Neylan Ziyalar  

 

 

ü      Stres, Kentleşme ve Suç  / Prof.Dr. İbrahim Balcıoğlu

 

 

ü      Şiddet  / Prof.Dr. Oğuz Polat    

 

 

ü      Şiddet ve Saldırganlık (Violence and Aggression)  / Dr. Mustafa Tören Yücel    

 

 

ü      Şiddet ve Çocuk  / Prof.Dr. Bahri Öztürk   

 

 

ü      Şiddet ve Cinsiyet  / Doç.Dr. İbrahim Eren             

 

 

ü      Şiddetin Nörobiyolojisi  / Doç.Dr. Mustafa Bilici         

 

 

ü      Şiddetin Nörobiyolojisi  / Erol Tutar         

 

 

ü      Şiddet ve Düşünce  / M. Hakan Türkçapar         

 

 

ü      Eşler Arasında Cinsel Şiddet  / Yrd.Doç.Dr. Vahit Bıçak

 

 

ü      Aile İçi Cinsel İstismar : "Ensest"  / Prof.Dr. Oğuz Polat    

 

 

ü      Cinsel Suçlar (Sexual Crimes)  / Dr. Mustafa Tören Yücel    

 

 

ü      Suç ve Kadın  / Prof.Dr. İbrahim Balcıoğlu

 

 

ü      Hırsızlık  / Dr. Mustafa Tören Yücel    

 

 

ü      Adli Psikoloji ve Meslek İlkeleri  / Mithat Durak - Gülçin Demir - Emre Şenol

 

 

ü      Hapishane ve Cezalandırma  / Prof.Dr. Anthony Giddens

 

 

ü      Hapishanelerde Şiddet  / Püren Demirel               

 

 

ü      Ceza Rejimlerinde 1970 Sonrası Sıkılaşmanın Nedenleri ve Etkileri  / Püren Demirel

 

 

ü      ABD Çocuk Ceza Adalet Sistemi ve Uygulamaları  / Bob Flores       

 

 

ü      Kanada Ceza Adaleti Sistemi: Kuram ve Uygulamalar  / John Picketts        

 

 

ü      Almanya Gençlik Ceza Adaleti Sisteminde Gençlik Yardım Hizmetleri  / ur Tekin             

 

 

ü      Kapkaç Suçundan Hüküm Giyenlerin Sosyodemografik Özellikleri, Sosyal Dışlanma Süreçleri,

         Suç ve Diğer Sapma Davranışları Açısından İncelenmesi  / Dr. Elif Gökçearslan Çiftçi

 

 

ü      Türkiye'de Suçlu Çocuk  / Hilmi A. Malik     (Kitap)    

 

 

ü      Suçlu Çocuklar  / Dr. Hüseyin Kenan Tunakan     (Kitap)    

 

 

ü      Cinaî İlmibeşer Dersleri (Anthropologie Criminelle)  / Dr. Vervaeck     (Kitap)    

 

 

ü      Kadınlara ve Kızlara Yönelik Aile İçi Şiddet  / UNICEF     (Dergi)

 

 

ü      Detektif II Suçlar ve Suçlular  / Nazmi Serim     (Kitap)    

 

 

ü      Memleket Kriminolojisi  / Mehmet Ali Sebük     (Kitap)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEZA HUKUKU

 

 

 

 

 

ü      Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği / Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer / Prof.Dr. Feridun Yenisey

 

 

    ü      Giriş                   

 

 

    ü      Birinci Kısım     

 

 

    ü      İkinci Kısım                      

 

 

    ü      Üçüncü Kısım                      

 

 

    ü      Sonuç ve Öneriler              

 

 

    ü      Anket Formu                     

 

 

    ü      Dipnot ve Kaynaklar

 

 

ü      Ceza Teorileri  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Suçta ve Cezada Kanunilik  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Ceza Hukukunda Suçun Unsurları  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Geçici, Süreli ve İnfaz Kanunlarında Zaman Bakımından Uygulama  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Ceza Hukukunun Görevi ve Hukuki Değer Kavramı  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Maddi Unsurlar: Fiil (hareket)  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Hareket Bağlamında Suç Türleri  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Maddi Unsurlar: Nedensellik (illiyet) Bağı  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Maddi Unsurlar: Objektif İsnadiyet  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Tehlike ve Zarar Suçları  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Manevi Unsurlar: Doğrudan Kast  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Manevi Unsurlar: Olası Kast  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 AMACIMIZ

 

Kriminoloji sitesi 2000 yılında faaliyetine başlamakla birlikte, 2002 yılının ocak ayından itibaren www.kriminoloji.com ismiyle, Türkiye'nin ilk ve tek kriminoloji sitesi olarak faaliyetine başlamıştır. Amacımız; suç konusunda, ceza hukuku konusunda çıkan kitaplardan, dergilerden, yazılardan sizleri haberdar etmek; bilgi evrenine, Türk kriminolojisine (suç bilimine) ve ceza hukukuna katkıda bulunmak ve topluma faydalı olmaktır. Bu faaliyetimiz tamamıyla iyi niyetli çalışmalarla ve harcamalarla yürütülmekte olup, burada hiçbir ticarî amaç güdülmemektedir. Bu nedenle de siteye yapılan reklâm teklifleri kabul edilmemiştir. Başlangıcından günümüze kadar da bu amaçlarla hizmet etmektedir.    

 

 

DUYURU

 

Topluma faydalı olmak, bilgi evrenine katkıda bulunmak için yazarı veya yayıncısı olduğunuz,

kısmen ya da tamamen yayınlanmasına müsaade ettiğiniz kriminoloji, ceza hukuku, viktimoloji, suç, suçluluk, mağdur konularındaki her türlü akademik çalışmaları, tezleri, makaleleri, bildirileri, kitapları ve dergileri bizimle paylaşın, yayınlayalım. İstemediğiniz bir durum söz konusu olduğunda uyarıda bulunmanızla birlikte istenilen yazı içerikten çıkartılacaktır.

"Bilgi, sevgi gibidir; paylaştıkça artar."

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 20 yıl önce ücretsiz servis hizmeti veren siteler üzerinden yayına başlayan kriminoloji sitemiz, "kriminoloji.com" alan adıyla 18 yıldır yayın yapmaktadır. ***

 

 

 

 

 

 

 

Erol TUTAR 

e-posta: eroltutar@yahoo.com

 

 

Sitemize www.kriminoloji.com, hukukcu.net, hukukcu.org veya turkhukuk.net, turkhukuk.org adreslerinden ulaşabilirsiniz.

© www.kriminoloji.com 2002-2020